Oferuję diagnozę i terapię logopedyczną w gabinecie lub z dojazdem do domu pacjenta na terenie Bydgoszczy.

Udzielam pomocy w zakresie:

 • wad wymowy (sygmatyzm, kappacyzm, lambdacyzm i inne);
 • terapii opóźnionego rozwoju mowy;
 • mowy bezdźwięcznej;
 • zaburzeń mowy i komunikacji.

Kiedy do logopedy? Rodzicu skontaktuj się z logopedą, gdy zauważysz, że Twoje dziecko:

 • po 6 miesiącu nie gaworzy (nie naśladuje sylab otwartych np.: mamama, bububu itp.);
 • po 9 miesiącu nie używa gestu wskazywania palcem;
 • nie reaguje na swoje imię;
 • nie utrzymuje kontaktu wzrokowego z rozmówcą;
 • nie reaguje na sygnały dźwiękowe dobiegające z otoczenia;
 • po 1 roku życia nie rozumie prostych poleceń;
 • oddycha przez usta, nadmiernie się ślini, ma problemy z żuciem i połykaniem;
 • po 2 roku życia posługuje się tylko kilkoma słowami;
 • nie poszerza zasobu używanych słów;
 • po 3 roku życia nie wypowiada głosek: k, g, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź;
 • po 4 roku życia nie wypowiada głosek: s, z, c, dz;
 • po 5 roku życia nie wypowiada głosek: sz, rz, cz, dż;
 • po 6 roku życia nie wypowiada głoski: r;
 • wysuwa język między zęby;
 • mówi niezrozumiale, niewyraźnie dla otoczenia.

Należy pamiętać, że powyższe zagadnienia są tylko zbiorem poszczególnych problemów, jeśli jednak niepokoi Państwa coś innego w rozwoju dziecka, zawsze warto udać się do specjalisty!