WIZYTY W GABINECIE:

  • diagnoza logopedyczna z konsultacją (pierwsza wizyta) – 110 zł
  • terapia logopedyczna – 80 zł
  • wystawienie pisemnej opinii logopedycznej (na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy) – 70 zł
  • wystawienie zaświadczenia logopedycznego na studia – 100 zł

WIZYTY DOMOWE:

  • diagnoza logopedyczna z konsultacją (pierwsza wizyta) – 130 zł
  • terapia logopedyczna – 100 zł